Solceller omdanner solstråler til elektrisk energi og er dermed en fornybar energikilde. Det vil si at den ikke forurenser når den lager elektrisitet og den tar ikke slutt før sola en gang slokner. Økt bruk av alternative og fornybare energikilder, som solcellepanel, i stedet for fossile energikilder kan være med på å bremse klimaendringene.
 
Laget av: Anne Marthe V. Hopen og Samya Ahmed. April 2007